Home Recreatie Lidmaatschap

Verzekering

Verzekering

Verzekering

Het gevaar van een ongeval met de fiets loert altijd om de hoek, vaak met de nodige administratieve rompslomp en hoge kosten tot gevolg. Als lid van Cycling Vlaanderen kun je op je beide oren slapen.

Cycling Vlaanderen biedt aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een lidmaatschap inclusief verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je op pad bent in het buitenland hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt onze verzekering elk gebeurlijk ongeval met de fiets. Onze verzekering is zeer compleet en omvat zowel een persoonlijke-ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand.

Vanaf 1 januari 2018 werd een betere dekking van schaafwonden en tandschade bekomen zodat we kunnen zeggen dat we over de beste verzekering beschikken voor onze leden!

Nieuw is de dekking voor het gebruik van elektrische fietsen met trapondersteuning tot maximaal 45 km/u. Ideaal om hier bijvoorbeeld gebruik van te maken bij het fietsen naar je werk.

Aandachtspunten

Bij een familielidmaatschap zijn enkel die personen verzekerd die ook gedomicilieerd zijn op het adres van de hoofdvergunninghouder. De verzekeraar is evenwel akkoord om kinderen ten laste mee op te nemen in het familielidmaatschap, ongeacht de domicilie (materie EOT/nieuw samengestelde gezinnen). Partners die om fiscale redenen een verschillende domicilie hebben, dienen wel 2 vergunningen te onderschrijven.

Een doktersattest van 'goede gezondheid' blijft nodig vanaf de leeftijd van 70 jaar. Dit attest is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij bij ongeval. De clubs of de vergunninghouder zelf kunnen dit attest bijhouden.

Onder de verzekeringspolis zijn ook sporten zoals zwemmen, joggen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en dit zowel individueel als in clubverband.

Ook chronoritten (type Marmotte) of buitenlandse MTB-meerdaagses vallen onder de verzekering binnen het recreatieve lidmaatschap.

Om onze leden nog beter te beschermen kan er gekozen worden voor een aanvullend pakket. Bekijk de waarborgen in de polis onder de rubriek "Platinumdekking".

Een ongeval. Wat nu?

Heb je een ongeval, dan kan je dit het best zo snel mogelijk melden.

Volg de volgende stappen:

  • Afhalen formulier ongevalsaangifte
  • Laat de ongevalsaangifte nauwkeurig invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.
  • Indienen van schadedossier kan voortaan via:
    • Algemeen nummer: 03 218 32 10
    • Met de post: AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
    • Via e-mail: federations@ag.be

De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte.

Optioneel: platinumdekking

Leden van Cycling Vlaanderen die zich extra wensen te dekken kunnen dit doen door een kleine premie bij te betalen. Zo zal bijvoorbeeld de blijvende werkongeschiktheid gaan van 35.000 euro naar 75.000 euro, zal overlijden bij recreanten gaan van 8.500 naar 17.500 euro, tijdelijke ongeschiktheid zal gaan van 30 euro naar 50 euro per dag, medische kosten worden na tussenkomst mutualiteit vergoed aan 150 % en tandschade gaat naar 2.400 euro.

Wens je de platinumdekking aan te vragen?

Mail hiervoor naar lien.de.baerdemaeker@cycling.vlaanderen en schrijf 7 euro over op rekeningnummer BE77 3930 0404 0242. Plaats in de mededeling "RECREA". Wens je een platinumdekking voor je familielidmaatschap aan te vragen? Stort dan 15 euro. Alle familieleden zijn dan extra gedekt.

Optioneel: fietsen in het buitenland

Ben je een fervente Granfondofietser of doe je vaak mee aan MTB-meerdaagses in het buitenland? Spits dan je oren want we kunnen je een volledige reisverzekering aanbieden. Door de meerprijs te betalen kan je voornamelijk genieten van repatriëring en dekking medische kosten in het buitenland.

De samenvatting van de extra dekking kan je in het document hieronder vinden.

Wens je een beroep te doen op de extra dekking in het buitenland? Vraag het dan aan door te klikken op onderstaande knop en vul het formulier in. Gelieve telkens de periode en eventueel de deelname aan het event door te geven.
Per reis dien je 15 euro te storten op rekeningnummer BE77 3930 0404 0242. Gelieve in de mededeling "VERZEKERING BLD + NAAM" te plaatsen.

Je kan ook meteen een tarief betalen voor een jaar. De kostprijs daarvoor is 35 euro. Je dient dan wel nog steeds elke reisbestemming door te geven door onderstaand formulier in te vullen. Gelieve in de mededeling "VERZEKERING BLD + NAAM" te plaatsen.

OPGELET: de buitenlandse verzekering is geldig per hoofd. Heb je een familievergunning? Dan dien je per aangesloten lid een aanvraag en betaling te doen.

Ga naar het online formulier

Vraag je extra dekking voor het buitenland aan via ons online formulier!
Klik hier