Home Nieuws

Deze fouten tegen de fietsregels maken we het meest

Deze fouten tegen de fietsregels maken we het meest

Er schort wat aan onze kennis van de fietsregels. Zowel autobestuurders als fietsers weten niet altijd wat mag en wat niet. Klaar om je geheugen op te frissen?

Met dank aan

VAB voerde onlangs een online fietstest uit, waar meer dan zesduizend Vlamingen aan deelnamen, zowel fietsers als autobestuurders. De resultaten waren niet meteen rooskleurig. Slechts een kwart van de deelnemers scoorde twintig of meer op vijfentwintig. Een goede kennis en toepassing van de verkeersregels is nochtans erg belangrijk. Uiteraard voor de verkeersveiligheid, maar ook om frustraties te vermijden. Zo sakkeren autobestuurders soms onterecht op fietsers en foeteren fietsers op hun beurt weleens op een autobestuurder die niets verkeerds doet. Dit zijn de situaties waarbij de meeste deelnemers de mist ingingen.

1. // Hoeveel afstand moet je buiten de bebouwde kom houden wanneer je met de auto een fietser of voetganger inhaalt?

Fietsers worden weleens boos als ze ingehaald worden door een auto die te weinig afstand houdt en daar hebben ze reden toe. Die afstand ligt namelijk wettelijk vast en is dus niet naar eigen goeddunken te kiezen. Sinds 2019 moeten autobestuurders buiten de bebouwde kom anderhalve meter afstand houden tot fietsers en voetgangers die ze passeren. Vroeger was dat één meter. Kun je als autobestuurder die afstand niet garanderen, dan moet je achter de fietser blijven rijden tot wanneer het wel kan.

2. // Mogen fietsers naast elkaar op de weg rijden?

Er wordt door autobestuurders nu en dan gesakkerd op fietsers die in de dorpskern naast elkaar op de rijbaan rijden. Nochtans volgen fietsers daarmee gewoon de verkeersregels. Als er geen fietspad is, dan mogen fietsers binnen de bebouwde kom naast elkaar op de rijbaan rijden, behalve wanneer het kruisen met tegenliggers daardoor onmogelijk wordt. Ze mogen nooit met meer dan twee naast elkaar fietsen. Die fietsregels gelden ook buiten de bebouwde kom, maar daar komt nog een extra regel bij: fietsers moeten achter elkaar gaan rijden wanneer er een achteropkomend voertuig nadert.

3. // Welke regels gelden er in een fietszone?

Fietsstraten zijn ondertussen steeds meer gekend, maar een fietszone is voor velen nieuw. Een fietszone bestaat sinds 2019 en is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten. In die volledige zone is de maximumsnelheid voor alle weggebruikers, dus ook voor fietsers, 30 km/u. Motorvoertuigen mogen er geen fietsers inhalen, ook niet als die trager dan 30 km/u rijden. Een groot misverstand is dat de regels enkel gelden als het wegdek roodgekleurd is. Zo’n gekleurde rijbaan komt inderdaad veel voor, maar is niet verplicht.

4. // Hé, die fietser rijdt door het rood!

Als weggebruiker mag je nooit door het rode licht rijden, al is er één uitzondering voor fietsers. Wanneer het verkeersbord B22 (rechts afslaan toegelaten) of het verkeersbord B23 (rechtdoor toegelaten) is aangebracht, mogen fietsers in de aangeven richting het rode licht negeren. Die borden komen enkel voor in combinatie met driekleurige verkeerslichten en worden geplaatst op kruispunten waar de plaatselijke omstandigheden weinig gevaar opleveren voor de fietser. Toch moeten fietsers voorzichtig doorrijden en blijft hoe dan ook de verplichting om voorrang te geven aan het verkeer dat groen heeft.

5. // Hebben fietsers voorrang aan een fietsoversteekplaats?

Autobestuurders moeten een oversteekplaats voor fietsers altijd met de nodige voorzichtigheid naderen, maar een fietser heeft er geen voorrang, ook niet als hij aanstalten maakt om over te steken. Het is een vaak gemaakte, maar verkeerde veronderstelling, waarschijnlijk omdat een voetganger wél voorrang heeft aan een oversteekplaats voor voetgangers wanneer hij aanstalten maakt om over te steken. Bevindt een fietser zich echter al op de oversteekplaats voor fietsers, dan moet de autobestuurder wel stoppen om de fietser te laten doorrijden. Ook bij de zogenaamde fietsgeleiding markeringen met de korte onderbroken lijnen, zoals we die steeds vaker in Vlaanderen zien opduiken, hebben fietsers geen voorrang.

6. // Waar moeten speedpedelecs rijden?

Speedpedelecs, snelle elektrische fietsen die door te trappen en dankzij aandrijfondersteuning tot 45 km/u kunnen halen, zijn relatief nieuw en veel weggebruikers kennen de specifieke regels niet. Bijvoorbeeld dat deze snelle fietsen op de rijbaan mogen rijden. Op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u mogen bestuurders van een speedpedelec kiezen of ze de rijbaan of het fietspad gebruiken, tenzij een onderbord hen dat expliciet verbiedt of verplicht. Je hoeft als autobestuurder dus niet te toeteren of met wilde gebaren in te halen. Soms mogen ze er gewoon rijden.

Doe zelf de test!

Benieuwd of jij de fietsregels die zowel fietsers als autobestuurders moeten kennen nog goed beheerst?
Klik hier en test je kennis!