Home Jeugd Proef

Praktische informatie

Praktische informatie

De Cycling Vlaanderen Proef zal in 2021 niet meer plaatsvinden omwille van de huidige coronamaatregelen. Jeugdrenners zullen dus hun vergunning kunnen bekomen en wedstrijden rijden zonder het afleggen van de proef.

Lees er meer over op volgende update: UPDATE CYCLING VLAANDEREN PROEF

Achtergrondinfo: de Cycling Vlaanderen Proef was/is een verplicht testmoment voor renners die aan wedstrijden willen deelnemen met een Cycling Vlaanderen-vergunning, met duidelijk omschreven tests en drempels per leeftijdscategorie.